Kỹ thuật tạo Album và chơi nhạc trên máy vi tính

Ký hiệu xếp giá
005.368 Ky-T
Dewey
005.368
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
370tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khởi động Chương 2: Nguyên lý hoạt động của Player Chương 3: Tìm hiểu tập tin phương tiện Chương 4: Nhận âm thanh và hình ảnh từ Internet Chương 5: Ứng dụng Windows Media Player với thiết bị xách tay Phần 2 : Tạo giao diện người dùng Chương 6: Khái niệm giao diện người dùng Chương 7: Thiết kế giao diện người dùng Chương 8: Tạo giao diện người dùng mẫu Chương 9: Bổ sung thêm vào giao diện người dùng Chương 10: THử nghiệm và phân phối giao diện người dùng Phần 3 : Những đề tài nâng cao Chương 11: Ứng dụng Windows Media Player trên trang Web Chương 12: Tạo nội dung phương tiện tùy biến Chương 13: Tạo ứng dụng đa phương tiện Chương 14: Tạo ảnh động tùy biến
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001122  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3628