Webshop E-Commerce sử dụng thương mại điện tử

Ký hiệu xếp giá
005.362 330 Webshop
Dewey
005.362 330
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2001
Mô tả
138tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về thương mại tử Chương 2: Duyệt các sản phẩm và đặt hàng Chương 3: Tùy biến tập mẫu thương mại điện tử Chương 4: Các lựa chọn Menu thương mại điện tử Chương 5: Webshop Wizard - đăng ký thành nhà kinh doanh Chương 6: Webshop Wizard - Thiết lập CSDL quản trị Chương 7: Webshop Wizard - Thiết lập CSDL các sản phẩm kinh doanh Chương 8: Nhà kinh doanh quản trị CSDL Chương 9: Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ Internet và tải lên Website Chương 10: Duy trì bảo mật và sao lưu các File
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001124  Còn  Rỗi          
100001125  Còn  Rỗi          
100001126  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13837