Các phần mềm ứng dụng trong ngành cơ khí

Ký hiệu xếp giá
005.362 628 1 Ca-K
Dewey
005.362 628 1
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2001
Mô tả
460tr ; 30cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MICHANICAL DESKTOP Chương 1: Giới thiệu tổng quan Chương 2: Phác thảo biên dạng Chương 3: Dựng chi tiết máy Chương 4: Dựng các mặt Chương 5: Chuyển hình khối không gian thành bản vẽ kỹ thuật Chương 6: Lắp ráp các chi tiết thành cụm chi tiết GENIUS - CADSOFTWARE GMBH 1. Tổng quan và các điểm mới Genius so với AutoCAD 2. Cài đặt Genius 3. Cấu hình 4. Quản lý Layer 5. Các lệnh vẽ của Genius 6. Quản lý khối 7. Chèn các ký hiệu cơ khí của Genius 8. Vẽ kích thước trong Genius 9. Chức năng bắt điểm 10. Các lệnh chức năng đặc biệt 11. Những chức năng hiệu chỉnh đặc biệt trong Genius 12. Liên kết trong Genius 13. Danh mục các chi tiết, số vị trí và điểm thông tin 14. Vẽ khung bản vẽ và khung tên 15. Các chi tiết máy chuẩn trong Genius 16. Vẽ trục 17. Chức năng tính toán của Genius
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001134  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9132