Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mĩ phẩm

Ký hiệu xếp giá
571.2 TR120L
Dewey
571.2
Xuất bản
Tái bản lần 6. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
232tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: các chỉ tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, yêu cầu cowbanr của phòng kiểm nghiệm vi sinh vật, phương pháp thu, bảo quản và chuẩn bị mẫu, kỹ thuật cơ bản trong phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật, quy trình phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật, các phương pháp không truyền thống.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012981  Còn  Rỗi          
100012982  Còn  Rỗi          
100012983  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14180