Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
346.597 B450L
Dewey
346.597
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2010
Mô tả
191tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: những quy định chung, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012838  Còn  Rỗi          
100012839  Còn  Rỗi          
100012840  Còn  Rỗi          
100012841  Còn  Rỗi          
100012842  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6370