Sổ tay kỹ thuật dành cho công nhân viễn thông

Ký hiệu xếp giá
384 S450T
Dewey
384
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thông tin và Truyền thông, 2009
Mô tả
288tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần: kiến thức cơ sở về linh kiện điện tử, kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện, về truyền dẫn số, về cáp thông tin, về thiết bị đầu cuối, về tổng đài, kỹ thuật IP, kiến thức đo lường, kiến thức an toàn lao động.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012857  Còn  Rỗi          
100012858  Còn  Rỗi          
100012859  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6904