Giáo trình Kỹ thuật lập trình 1

Ký hiệu xếp giá
005.1 Đ115QU
Dewey
005.1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
358tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình gồm có: những khái niệm cơ bản của lập trình, những yếu tố cơ sở của C++, kỹ thuật lập trình C++, kiểu con trỏ và kiểu tham chiếu, hàm và macro, thực hành trên turbo C++ 3.0
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013413  Còn  Rỗi          
100013414  Còn  Rỗi          
100013415  Còn  Rỗi          
100013416  Còn  Rỗi          
100013417  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 8788