Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết và kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g: tập 2

Ký hiệu xếp giá
005.756 NG527QU
Dewey
005.756
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2009
Mô tả
379tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Lập trình PL/SQL: các đối tượng lớn, các gói, các trigger - Lập trình nâng cao PL/SQL: SQl động, giao tiếp giữa các session, các thủ tực ngoài, các loại đối tượng, các thư viện Java, phát triển ứng dụng web.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013657  Còn  Rỗi          
100013658  Còn  Rỗi          
100013659  Còn  Rỗi          
100013660  Còn  Rỗi          
100013661  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7538