Tự học ASP.net 2.0 từng bước một

Ký hiệu xếp giá
005.133 T550H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2006
Mô tả
435tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: các điểm cơ bản về ứng dụng web, các điểm cơ bản về ứng dụng ASP.NET, mô hình kết xuất trang, các control được kết xuất tùy ý, các control phức hợp, control potpouri, các web part, một diện mạo chung, cấu hình, đăng nhập, liên kết dữ liệu, cá nhân hóa, session state, lưu trữ dữ liệu ứng dụng, lưu trữ dữ liệu xuất, chẩn đoán và gỡ rối, ứng dụng và các HTTP module, các handler tùy ý, web services, quản lý và triển khai các ứng dụng web.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013693  Còn  Rỗi          
100013694  Còn  Rỗi          
100013695  Còn  Rỗi          
100013696  Còn  Rỗi          
100013697  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7482