Bộ luật dân sự mới 2005 và bộ luật tố tụng dân sự 2004: có hiệu lực từ 1/1/2006: song ngữ Việt - Anh

Ký hiệu xếp giá
346.597 B450L
Dewey
346.597
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2006
Mô tả
667tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày luật số 33/2005/QH11 ngày 5/5/2005 của Quốc hội quy định về dân sự: những quy định chung; tài sản và quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, quy định về chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Luật số 24/2004/QH11 ngày 11/5/2004 của Quốc hội về bộ luật tố tụng dân sự: những quy định chung; thủ tục giải quyết vụ án tại tòa cấp sơ thẩm; cấp phúc thẩm; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục giải quyết việc dân sự; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài; thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án; xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự; thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013807  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6317