Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Mục tiêu của đề tài: Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam nhằm tìm ra những vấn đề tồn tại trong công tác tuyển dụng và đào...
Đang xem: 1391