Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
18 tài liệu được tìm thấy
Mục tiêu của đề tài: Phân tích thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khối kinh tế Trường Đại học Lạc Hồng. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh...
Trong luận văn này, tác giả trình bày cơ sở lý luận về kinh doanh nhà hàng, chất lượng dịch vụ nhà hàng và mô hình nghiên cứu; xác định được các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng...
Nội dung của đề tài: Nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai giai đoạn từ 2005 đến 2010.Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện...
Nội dung đề tài làm rõ những vấn đề lý luận về nhân lực và QTNNL của DN. Phân tích, đánh giá, nhận xét những mặt mạnh mặt yếu trong công tác hoạch định nguồn nhân lực tại công ty và thực hiện các...
Nội dung của đề tài: Mục tiêu của đề tài này là xác định những nguyên nhân làm cho hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 tại nhà máy Tire cord công ty TNHH Hyosung Việt Nam...
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được bố cục làm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực; chương 2 thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH POSCO Việt Nam; chương...
Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về chất lượng đào tạo; đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh tác giả đưa ra giải pháp nâng cao...
Trong luận văn này, tác giả trình bày tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, phân tích nội dung của quản trị nguồn nhân lực theo các chức năng: thu hút, đào tạo - phát triển, và duy trì nguồn nhân...
Trong luận văn này, tác giả trình bày tổng quan về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tân Bình Minh giai đoạn 2011-2013. Trong đó tác giả tập trung phân tích và đánh giá các chính...
Mục tiêu của đề tài: Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam nhằm tìm ra những vấn đề tồn tại trong công tác tuyển dụng và đào...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1346