Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
11 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 371.34215An - E
Chủ đề: Tiếng Anh
CONTENTS I. Grammar and sentences II. Word classes III. Phrases 1 - Noun phrases IV. Phrases 2 - Verb phrases V. Phrases 3 - Adjective phrases, adverb phrases, and Prepositional phrases VI....
Ký hiệu xếp giá: 658.11S3873
Chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc đời của người sáng lập thương hiệu Starbucks từ khi ông còn đi học đến khi trở thành CEO của một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, những kinh nghiệm...
Ký hiệu xếp giá: 668.55H23635 2014
Written by experienced and internationally renowned contributors, this is the fourth edition of what has become the standard reference for cosmetic scientists and dermatologists seeking the latest...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076I14 2009
Trình bày những nội dung chính sau: giới thiệu sơ lược về kỳ thi TOEFL, giới thiệu các bài thi mẫu, trình bày phần ghi âm, cuối cùng là chú thích và đáp án của bài thi mẫu.
Ký hiệu xếp giá: 530.0924B141p 2003
Paul Adrian Maurice Dirac is one of the icons of modern physicsDirac's work provided the mathematical foundations of quantum mechanics. He also made key contributions to quantum field theory and...
Ký hiệu xếp giá: 658.403R1117q 2019
Chủ đề: Ra quyết định
Tập hợp các bài viết giúp bạn hiểu tại sao các quyết định tồi tệ vẫn xảy ra đối với các nhà quản lý giỏi và làm thế nào để đưa ra quyết định tốt hơn. Đồng thời, đưa ra những chiếc bẫy mà bạn có thể...
Ký hiệu xếp giá: 428.64A231
Contents: Reaching out; A need for privacy; Families that work; Staying in business; Staying healthy; One of a kind; Learning to learn; Play time.
Ký hiệu xếp giá: 428.64H8499r
Contents: The American quilt; Getting along; Looking at looks; Getting the news; Feeding body and soul; Consumer awareness; Exreme sports; Staying in touch.
Ký hiệu xếp giá: 152.4S8196
Contents: The EQ Explosion; The Intrapersonal Realm; The Interpersonal Realm; The Adaptability Realm; The Stress Management Realm; The General Mood Realm; Putting It All Together.
Ký hiệu xếp giá: 332.63A5176
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Winning Angels is a practical, hands-on guide to angel investing, which includes tools, tactics and strategies for high-tech, low-tech, and every other kind of early-stage investing. Over 50 winning...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 548