Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97KH103Đ
Cuốn sách giới thiệu về văn hóa Việt Nam với các nội dung: khái quát về văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng và phong tục truyền thống của người Việt.
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597KH103Đ
Cuốn sách giới thiệu nguồn gốc ý nghĩa của từng ngày lễ tết, kỷ niệm tiêu biểu trong năm của Việt Nam, đó là các ngày lễ tết dân gian, các ngày lễ lịch sử, lễ dành cho các đối tượng cụ thể, lễ tôn...
Đang xem: 1475