Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 158C222B
Bí quyết để đạt được ước mơ sẽ giúp bạn nhận biết những rào cản khiến mình không thể đưa ra lời yêu cầu và từ đó giúp bạn xác định được những đề xuất và phương cách hiệu quả để vượt qua chúng. Với...
Ký hiệu xếp giá: 519.507CH500V
Sách trình bày: tổng quan về thống kê học; khái quát các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các mức độ của hiên tượng kinh tế - xã hội; điều tra chọn mẫu; hồi quy và tương...
Ký hiệu xếp giá: 495.65H406V
Sách gồm ba phần: Phần những vấn đề ngữ pháp căn bản: hướng dẫn về các âm tiếng Nhật, quy ước đánh vần và trật tự từ; Phần các từ loại: hướng dẫn cách dùng danh từ, đại từ, tiểu từ, động từ, tính từ...
Đang xem: 1349