Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 663NG527Đ
Cuốn sách này gồm có những phần chính sau: Tình hình sản xuất và sử dụng cồn, rượu ở nước ta và trên thế giới; Nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn; Công nghệ sản xuất cồn etylic; Kiểm tra sản xuất;...
Ký hiệu xếp giá: 663.1Ng-T
Mục lục Phần I: Tình hình sản xuất và sử dụng cồn rượu ở nước ta và trên thế giới Phần II: Nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn Phần III: Côn nghệ sản xuất cồn etylic Phần Thứ IV: Kiểm tra sản xuất
Ký hiệu xếp giá: 332.106 8D500T
Cuốn sách này trình bày các vấn đề sau: thanh khoản và rủi ro; thanh khoản trong bối cảnh chính sách kinh doanh và tài chính; thanh khoản một yếu tố rủi ro cho ngân hàng; khung chính sách cho thanh...
Ký hiệu xếp giá: 150.1Ta-H
Phần I : Những vấn đề chung của tâm lý học Phần II : Các hiện tượng tâm lý cơ bản. Phần III: Nhân cách.
Ký hiệu xếp giá: 495.65H406V
Sách gồm ba phần: Phần những vấn đề ngữ pháp căn bản: hướng dẫn về các âm tiếng Nhật, quy ước đánh vần và trật tự từ; Phần các từ loại: hướng dẫn cách dùng danh từ, đại từ, tiểu từ, động từ, tính từ...
Đang xem: 1071