Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 301.072 D211G
Giới thiệu một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác suất: Giải tích tổ hợp, phép thử và biến số, công thức xác suất của tổng và tích hai biến số, dãy phép thử Bernoulli, biến ngẫu nhiên, hàm phân...
Ký hiệu xếp giá: 570.517 8 Ch-M
Mục lục CHương I: Các khái niệm cơ bản Chương II: Đại lượng trung bình và các chỉ số biến thiên Chương III: Ước lượng các tham số của tổng thể Chương IV: Kiểm định giả thiết thống kê về các tham số...
Đang xem: 2057