Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 526Đ108X
Cuốn sách này bao gồm 7 chương, trình bày các nội dung chính sau: Các thành phần lý thuyết xác suất, Cơ sở lý thuyết sai số đo đạc, Cơ sở lý thuyết bình sai lưới trắc địa, Lập và giải hệ phương trình...
Ký hiệu xếp giá: 624.151D211t 2013
Giới thiệu các công tác trắc địa khi thi công đường hầm, cơ sở trắc địa định tuyến hầm, tính toán giải tích thiết kế hầm, định vị hầm và đo đạc nghiệm thu hầm. Trình bày cơ sở lý thuyết các phương...
Ký hiệu xếp giá: 624.15Đ108X
Cuốn sách này giới thiệu các công tác trắc địa khi thi công đường hầm, cơ sở trắc địa định tuyến hầm, tính toán giải thích thiết kế hầm, định vị hầm và đo đạc nghiệm thu hầm; trình bày cơ sở lý...
Đang xem: 1456