Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 345.0773 D211q 2015
Cuốn sách bao gồm tham luận của các nhà nghiên cứu Việt Nam và của một số học giả nước ngoài trình bày tại hội thảo "Quyền sống trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam" do viện Chính sách công...
Đang xem: 225