Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Đ115H
Cuốn sách tập hợp 256 bài tập về thống kê toán học: Thống kê mô tả; Đại cương về lí thuyết xác suất; Ước lượng tham số; Kiểm định giả thiết thống kê; Bài toán so sánh, so sánh mở rộng; Phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 519.207 6 Đ115H
Cuốn sách bao gồm 200 bài toán về lý thuyết xác suất được sắp xếp trong 5 chương: Biến cố và xác suất của biến cố; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Đại lượng ngẫu nhiên liên tục; Đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Th-K
PHẦN 1: ĐỀ BÀI TẬP Chương 1: Thống kê mô tả Chương 2: Đại cương về lý thuyết xác suất Chương 3: Ước lượng tham số Chương 4: Kiểm định giả thiết thống kê Chương 5: Bài toán so sánh Chương 6: Bài toán...
Ký hiệu xếp giá: 519.207 6 Xa-S
Chương 1: Biến cố và xát suất Chương 2: Đại lượng ngẫn nhiên rời rạc Chương 3: Đại lượng ngẫn nhiên liên tục Chương 4: Đại lượng ngẫn nhiên liên tục nhiều chiều Chương 5: Luật số lớn và các định lý...
Đang xem: 1742