Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 390.095 974 5Đ450D
Cuốn sách là công trình nghiên cứu của tác giả về những đặc trưng văn hóa ở làng Thổ Ngọa một vùng đất cổ, tỉnh Quảng Bình, cụ thể gồm có: lịch sử khai thiết, vị trí địa lý làng Thổ Ngọa và cơ cấu tở...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 45Đ450D
Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần: Hò phủ Quảng Ninh (Quảng Bình): Lịch sử hình thành vùng đất hai Huyện, đôi điều về hò khoan phủ Quảng Ninh, một số mái hò phổ biến ở phủ Quảng Ninh, các thể...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 5Đ450D
Giới thiệu vài nét về mảnh đất Quảng Ninh: Làng xóm con người Quảng Ninh xưa, nghề nghiệp - một số làng nghề truyền thống; Văn hóa tinh thần: tôn giáo - tín ngưỡng, lễ hội - hội hè, tập quán, văn học...
Đang xem: 1489