Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 659.1 W149
Đưa ra quy trình và tư duy cho việc tiếp cận khách hàng hợp lý nhất, xác định mục tiêu cụ thể mà chiến dịch quảng cáo cần nhắm tới, sáng tạo nội dung phù hợp với thị hiếu khách hàng, cách đăng tải...
Đang xem: 5662