Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.5 J172q 2023
Cung cấp các kiến thức về chiến lược, sản phẩm và công suất; quy trình sản xuất và dịch vụ, quy trình trong chuỗi cung ứng, hoạch định và kiểm soát cung cầu.
Đang xem: 4645