Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.78 C545
Đây là giáo trình dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn. Thông qua việc trình bày những cấu trúc cơ bản, các mẫu câu cùng những kiến thức nền tảng về văn hóa Hàn Quốc, giúp người học nắm bắt được...
Ký hiệu xếp giá: 495.78 C545
Sách bài tập tiếng Hàn thực hành 1 cung cấp nguồn tài liệu tự học nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về những kiến thức được trình bày trong giáo trình tiếng Hàn thực hành 1. Sách cung cấp...
Ký hiệu xếp giá: 327.59705195 V6661n
Giới thiệu lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Quá trình bang giao và triển khai quan hệ hợp tác; đẩy mạnh hợp tác kinh tế; tăng cường giao lưu văn hoá xã hội; giao lưu nhân dân và nâng cao...
Đang xem: 1193