Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.028 5Đ450TH
Cuốn sách này trình bày các mô hình định lượng cơ bản (lý thuyết ra quyết định, phương pháp sơ đồ mạng lưới đường, sơ đồ mạng, quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải, bài toán phân công, quy hoạch...
Ký hiệu xếp giá: 690.06Đ450TH
Cuốn sách này trình bày những nguyên tắc quản lý một dự án xây dựng bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị, qua giai đoạn thiết kế và thi công, cho đến giai đoạn hoàn thành dự án.
Ký hiệu xếp giá: 690.06Đ450TH
Cuốn sách này trình bày những nguyên tắc quản lý một dự án xây dựng bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị, qua giai đoạn thiết kế và thi công, cho đến giai đoạn hoàn thành dự án.
Đang xem: 1203