Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
11 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.390 28Monitor
Chủ đề: Monitor
Chương 1: Các tiêu chuẩn kỹ thuật Chương 2: Cơ bản về màn hình CRT Chương 3: Hiểu biết về các dụng cụ đo Chương 4: Card màn hình Chương 5: Kiểm tra và cân chỉnh CRT Chương 6: Sự cố về nguồn cấp...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5Di-T
Chương 1: Các quy luật cơ bản về mạch điện Chương 2: Linh kiện điện tử Chương 3: Diode Chương 4: Transistor Chương 5: Các linh kiện tích hợp IC Chương 6: Các module chức năng
Ký hiệu xếp giá: 004.028Hê-S
Chương 1: Giới thiệu khái niệm ban đầu Chương 2: Những hệ thống số và những mã số Chương 3: Cổng Logic đại số Boole Chương 4: Sự kết hợp những mạch Logic Chương 5: Mạch Flip - Flop và những linh kiện...
Ký hiệu xếp giá: 621.390 28Monitor
Chủ đề: Monitor
Chương 1: Giới tiệu tổng quát Chương 2: Phân tích mạch Phụ lục : Tra cứu sơ đồ chân một số IC chức năng
Ký hiệu xếp giá: 621.390 28Monitor
Chủ đề: Monitor
Chương 1: Giới tiệu tổng quát Chương 2: Sơ đồ khối Chương 3: Phân tích mạch cấp nguồn
Ký hiệu xếp giá: 621.381PAN
Chủ đề: Phân tích PAN
Chương 1: Những điều cơ bản Chương 2: Cách kiểm tra Chương 3: Các Pan căn bản và cách sửa chữa Chương 4: CÁc phương pháp thay tương đương

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 26