Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.4Đ450V
Nội dung sách gồm các chương: khái quát về hệ thống điện và điện tử trên ô tô; ắc quy khởi động; máy khởi động; hệ thống cung cấp điện trên ô tô; hệ thống đánh lửa; hệ thống điều khiển động cơ; hệ...
Ký hiệu xếp giá: 615.58H957d 2018
Chủ đề: Dược học
Bao gồm 17 chuyên đề cơ bản nhất cho hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện như: mô hình và định hướng phát triển hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện, khuyến cáo triển khai hoạt động dược lâm...
Đang xem: 825