Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 001.010 71H407K
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu, biểu diễn tri thức, các kỹ thuật suy diễn và lập luận, hệ hỗ trợ quyết định, hệ mycin, mạng tính toán, hệ học, kết hợp cơ sở tri thức...
Ký hiệu xếp giá: 510Đ450V
Chủ đề: Toán học
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: số phức, ma trận và hệ phương trình tuyến tính, định thức, không gian vectơ, ánh xạ tuyến, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương.
Đang xem: 885