Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.090 4Ha-L
MỤC LỤC Phần 1: Student'book Section 1. Computers today Máy tính ngày nay Section 2. Input/output devices Các thiết bị nhập xuất Section 3. Storage devices Các thiết bị lưu trữ Section 4. Basic...
Ký hiệu xếp giá: 006.68NG527C
Bộ sách gồm 2 tập trình bày toàn diện về các kỹ năng Photoshop từ căn bản đến nâng cao với các chỉ dẫn từng bước kèm hình ảnh minh họa trực quan. Tập 1 gồm những nội dung sau: khởi đầu cới photoshop...
Ký hiệu xếp giá: 006.68NG527C
Bộ sách gồm 2 tập trình bày toàn diện về các kỹ năng Photoshop từ căn bản đến nâng cao với các chỉ dẫn từng bước kèm hình ảnh minh họa trực quan. Tập 1 gồm những nội dung sau: tạo các mặt nạ; sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 005.133NG527N
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: làm quen với C++; các bộ tạo, bộ hủy và toán tử gán; quản lý tài nguyên; thiết kế và khai báo; các phần thực thi; sự thừa kế và thiết kế hướng đối...
Đang xem: 1430