Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.42 Đ406N 2013
Chủ đề: Kế toán chi phí
Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về kế toán chi phí và phân loại chi phí và giá thành. Trình bày kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo: chi phí thực tế, chi phí thực tế kết...
Ký hiệu xếp giá: 657.42 Ke-P
Chủ đề: Kế toán chi phí
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán chi phí Chương II: Chi phí và phân loại chi phí Chương III: Kế toán chi phí sx và tính giá thành SP theo CP thực tế Chương IV: Kế toán chi phí SX và tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511 K241.2015
Sách trình bày những vần đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mỗi quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 K250T 2009
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán ngân sách; phân bổ chi phí của...
Đang xem: 1634