Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
17 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 2
Các thành ngữ trong cuốn sách này sẽ đóng một vai trò cơ bản và quan trọng trong việc mở rộng khả năng của người học tiếng Hàn mới bắt đầu nghe, nói, viết và đọc bằng tiếng Hàn và tạo ra các câu...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 3
Get it Korean: grammar 3 cung cấp một nền tảng vững chắc về ngôn ngữ và ngữ pháp, theo đó người học có thể mở rộng hơn nữa các kỹ năng ngôn ngữ và khả năng giao tiếp với cả sự trôi chảy và chính xác.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 4
Ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách này sẽ là cơ sở cho người học tiếng Hàn nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Hàn và sẽ đóng vai trò chính trong việc tạo ra các câu chính xác trong các tình huống...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 5
Ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách này sẽ là cơ sở cho người học tiếng Hàn ở trình độ trung cấp nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Hàn và sẽ đóng vai trò chính trong việc tạo ra các câu chính xác...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 6
Get it Korean: grammar 6 cung cấp ngữ cảnh, chức năng và cách diễn đạt ngôn ngữ cho người học đang học tiếng Hàn. Nghe và hiểu các diễn đạt ngôn ngữ liên quan đến các lĩnh vực xã hội và nghề nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 2
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 3
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 4
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 5
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 6
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1044