Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.839 353 D200B
Chủ đề: Kỹ năng sống
Với cuốn sách này bí quyết trở nên đơn giản và rất hiện thực: chỉ cần một chút sáng tạo, một chút tưởng tượng và rất nhiều cảm thông là bạn đã có thể sở hữu một tâm hồn đẹp. Bạn có thể học để có...
Ký hiệu xếp giá: 808.839 353 B100N
Chủ đề: Kỹ năng sống
Cuốn sách đưa ra phương pháp khích lệ những mặt tích cực để định hướng những hành vi chưa tốt của người khác. Để tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện các mối quan hệ, thay vì tạo ra những tình...
Đang xem: 362