Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.839 353 G200-O
Chủ đề: Kỹ năng sống
Cuốn sách này cung cấp những hiểu biết giản dị và sâu sắc về tâm lý con người và sự tác động của tinh thần đến cuộc sống của chúng ta. Sách giúp chúng ta nhận ra các phương pháp giải tỏa stress từ...
Ký hiệu xếp giá: 005.807 TH103TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về bảo mật thông tin và lý thuyết mã hóa; mã hóa khóa đối xứng; quản lý và phân phối hóa; mã hóa khóa công khai; chữ ký điện tử và chứng thực điện tử; một số giao...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 Ki-T
Chủ đề: Kinh tế học
Chương 1: Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 2: Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương 3: Ngành nông nghiệp với phát triển kinh tế Chương 4: Công nghiệp trong quá trình phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2 NG527TH
Dừa Lạng là tên gọi quen thuộc của một vùng đất có từ lâu đời, nằm hai bên tả hữu ngạn sông Lam, phía tây thị trấn An Sơn.
Đang xem: 1016