Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 651.7 B2551i
Contents: What is communication?; What’s your communication style?; Seven ways to improve your conversations; The skills of enquiry; The skills of persuasion; Tough conversations; Making a...
Ký hiệu xếp giá: 153.43 B2551
Trình bày một số kiến thức cơ bản về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề đồng thời đưa ra suy luận đối với các vấn đề nan giải để trở thành những...
Đang xem: 7830