Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.812B8864P
Cuốn sách này trình bày và giải thích các vấn đề từ việc thu thập thông tin để bạn và cả nhóm có thể hiểu được khách hàng cho đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với họ; cùng với 101 gợi ý...
Ký hiệu xếp giá: 658.812B506A
Trình bày những kĩ năng định hướng khách hàng, lập kế hoạch đáp ứng các nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và mang lại cho khách hàng những lợi ích mà họ mong muốn.
Ký hiệu xếp giá: 658.404B8864P
Cuốn sách này cung cấp cho bạn những điều cần biết để quản lý thành công bất kỳ dự án nào. Cuốn sách giải thích mọi khía cạnh trong hoạt động quản lý dự án chuyên nghiệp - từ việc khởi động dự án...
Ký hiệu xếp giá: 658.4012B8864S
Cuốn sách này giải thích các khía cạnh quan trọng tromg quá trình phát triển và khai thác chiến lược - từ việc nghiên cứu và thu thập những thông tin cơ sở đên việc đánh giá và điều chỉnh thích nghi....
Đang xem: 1442