Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 11 bao gồm những nội dung chính sau: Khải luận của Giáo sư Hoàng Châu Ký 1. Sơn Hậu 2. Tam Nữ Đồ Vương 3. Đào Phi Phụng 4. Triệu Đình Long 5. Lý Phụng Đình 6. Lý Thiên Long 7. Trảm Trịnh An 8....
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 5 bao gồm những nội dung sau: Phần 1: Tác giả cuối triều Lê sơ đầu triều Mạc Phần 2: Tác giả Triều Mạc Phần 3: Tác giả đầu triều Lê Trung Hưng Phần 4: Những tác phẩm chưa rõ tác giả
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 6 bao gồm những nội dung sau: PHẦN 1: TÁC GIA VĂN HỌC 1. Đào Duy Từ 2. Phạm Công Trứ 3. Hồ Sĩ Dương 4. Nguyễn Đình Trụ 5. Vũ Công Đạo 6. Hương Hải Tiền Sư 7. Hoàng Công Chí 8. Trịnh Căn 9. Nguyễn...
Đang xem: 965