Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97B510H
Cuốn sách này giới thiệu về kỹ thuật làm nương, bai, đóng xe cọn nước và bộ lịch trừ đá rò, lịch Sao Roi của người Mường.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97B510H
Mo là những làn điệu hát xướng trong lễ: lễ gia tiên, lễ tết, lễ cầu thần linh, lễ tang ... Cuốn sách này biên soạn đúng với trình tự diễn xướng mo tha khả, mo lêng plời của các ông mo cùng Nổ ở bản...
Ký hiệu xếp giá: 393.095 97B510H
Quyên 3 ghi chép lại các công việc, các nghi lễ diễn ra trong tang lễ và các công việc cuối cùng sau tang lễ như: mai táng, làm nhà mồ và nghi lễ Đủ đem - hết tang. Sách ghi chép lại toàn bộ nội dung...
Đang xem: 753