Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển này tập hợp khoảng 70.000 thuật ngữ cơ bản, cần thiết và hay gặp nhất của các ngành khoa học và kỹ thuật, các ngành kinh tế và văn hóa xã hội có sử dụng các thành tựu và thuật ngữ khoa...
Đang xem: 734