Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 9B510TH
Dân tộc Mường có một nền văn nghệ dân gian lâu đời, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thể loại. Tập sách này biên dịch tổng hợp các thể loại thuộc dân ca trên mảnh đất "văn hóa Hòa Bình"...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 9B510TH
Dân tộc Mường có một nền văn nghệ dân gian lâu đời, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thể loại. Tập sách này biên dịch tổng hợp các thể loại thuộc dân ca trên mảnh đất "văn hóa Hòa Bình"...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 19B510TH
Dân tộc Mường sống ở nhiều tỉnh trên đất nước Việt Nam, mỗi nơi có một điều kiện lao động, đấu tranh, sinh hoạt khác nhau. Họ cũng có mặt từ rất sớm, đã góp phần dựng nước, giữ nước cùng các dân tộc...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 19B510TH
Dân tộc Mường sống ở nhiều tỉnh trên đất nước Việt Nam, mỗi nơi có một điều kiện lao động, đấu tranh, sinh hoạt khác nhau. Họ cũng có mặt từ rất sớm, đã góp phần dựng nước, giữ nước cùng các dân tộc...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 19B510TH
Người Mường cư trú trên mảnh đất có nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng với niên đại hàng vạn năm. Họ là người sáng tạo ra kho tàng tục ngữ và các trò diễn, sinh hoạt thiếu nhi Mường đa dạng về hình thức,...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 9B510TH
Sách tìm hiểu văn hóa văn nghệ dân gian Mường, bao gồm: thiên nhiên, đất nước và con người, huyền thoại - vũ trụ quan, thế giới quan truyền thống dân tộc, vài nét về văn hóa vật chất, một số phong...
Đang xem: 1595