Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 720.1 Ac-A
Mục lục Chương I: Kỹ thuật xây dựng và tiêu chuẩn CHương II: Xây dựng không cần bản vẽ CHương III: Đạc nền CHương IV: Kích thước, môđun, con người Chương V: Cái đẹp và sự đánh giá định lượng
Ký hiệu xếp giá: 690.01 Xâ-N
Chủ đề: Xây dựng
1. Bí mật của việc xây dựng vòm cuốn - Tĩnh học 2. Sự hồi sinh của vật liệu bị lãng quên - Bê tông 3. Những trò trớ trêu của "Đất mẹ" - Móng 4. Nhà trên dây chuyền - Xây dựng - kết cấu - thi công 5....
Đang xem: 1224