Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 579.5 Bu-Đ
Mục lục Chương I: Đặc điểm cấu tạo hình thái, của nấm mốc CHương II: Những điều kiện sinh trưởng, phát triển của nấm mốc Chương III: Nguyên lý phòng chống nấm mốc và mycotoxin Chương IV: Các loại nấm...
Ký hiệu xếp giá: 660.62 Bu-Đ
Chủ đề: Vi sinh vật
Mục lục Chương I: Kỹ thuật lên men aflatoxin Chương II: Công gnhệ biến đổi sinh học Chương III: Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học
Đang xem: 1308