Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 668.62 T7721g 2018
Chủ đề: Phân bón
Cuốn sách gồm 7 chương: mở đầu; phân bón và vai trò các nguyên tố dinh dưỡng đối với cây trồng; phân bón vô cơ và công nghệ sản xuất; phân bón hữu cơ; phân vi lượng và chất kích thích sinh trưởng;...
Đang xem: 1021