Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.683 4 B100M
Sách gồm 25 bài luyện nghe tiếng Nhật, mỗi bài đều có phần nghe, từ vựng và ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.683 4 B100M
Sách gồm 25 bài luyện nghe tiếng Nhật, mỗi bài đều có phần nghe, từ vựng và ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.683 4 B100M
Sách gồm 25 bài luyện nghe tiếng Nhật, mỗi bài đều có phần nghe, từ vựng và ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 N114TR
Sách trình bày các bài thi năng lực tiếng Nhật trình độ cao cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 B100M
Sách gồm 36 bài học theo chủ đề gặp gỡ, giới thiệu, chào hỏi, tán gẫu. Mỗi bài đều có phần mẫu câu cơ bản, hội thoại và từ vựng.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 B100M
Sách gồm 37 bài học theo chủ đề giao thông, tình huống khẩn cấp. Mỗi bài đều có phần mẫu câu cơ bản, hội thoại và từ vựng.
Đang xem: 297