Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.409K29
Chủ đề: Leadership; Lãnh đạo
This book is about the dark side of the human condition. It paints leadership in shades of gray and in black.
Đang xem: 1082