Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.076W100D
Cuốn sách trình bày các vấn đề: giới thiệu về kinh tế học và nền kinh tế, các công cụ phân tích kinh tế, cung cầu và thị trường; kinh tế học vi mô thực chứng; kinh tế học phúc lợi; kinh tế học vĩ mô;...
Ký hiệu xếp giá: 338.5D100V
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; độ co giãn của cung và cầu; lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu;...
Ký hiệu xếp giá: 339D100V
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; giới thiệu về kinh tế học vĩ mô; sản lượng và tổng cầu; chính sách tài khóa...
Đang xem: 1063