Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.85S61721
Chủ đề: Bán hàng; Marketing
Chia sẻ những bí quyết và kỹ năng bán hàng hay nhất từ những kỹ năng về tinh thần đến cảm xúc của nhiều kiểu người bán hàng trên thế giới, qua đó giúp bạn có thể phát huy tài năng bẩm sinh của mình...
Ký hiệu xếp giá: 658.4022S61721x
Giới thiệu các kỹ năng giúp bạn thành công trong kinh doanh qua cách làm việc nhóm với những tìm hiểu về "luật tôn vinh" và cách tạo sự ủng hộ của những người trong nhóm cũng như các quy luật cá tính...
Đang xem: 897