Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.178 K522
Cung cấp các kiến thức cũng như thông tin thực tiễn về các mô hình ngân hàng chuyển đổi số thành công trên thế giới hiện nay. Dự báo xu hướng tương lai của ngành ngân hàng; đưa ra các tiêu chí chấm...
Đang xem: 3351