Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.312 5M647
Contents: Set expectations -- Invite commitment -- Measure results -- Provide feedback -- Link to consequences -- Evaluate for effectiveness
Đang xem: 604