Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 401 Sa-F
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Mục lục Phần thứ nhất: Nguyên lý Phần thứ hai: Ngôn ngữ học đồng đại Phần thứ ba: Ngôn ngữ học lịch đại Phần thứ tư: Ngôn ngữ học địa lý Phần thứ Năm: Mấy vấn đề về ngôn ngữ hồi quan kết luận
Ký hiệu xếp giá: 495.922 TK
Phần 1: Tiếng Việt Phần 2: Văn Việt Phần 3: Người Việt và văn hóa Việt
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22 C108X
Cuốn từ điển này gồm khoảng gần 7000 thuật ngữ tiếng Anh và cũng gần bằng đó thuật ngữ tiếng Việt thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học.
Đang xem: 90