Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.74 Ch-l
Chủ đề: Tin học -- CSDL
Mục lục Chương I: Giới thiệu các cơ sở dữ liệu quan hệ Chương II: Lưu trữ và truy tìm dữ liệu: các đi cơ bản Chương III: Xử lí dữ liệu cao cấp Chương IV: Điều khiển SQL*PLUS Chương V: Các hàm cài sẵn...
Đang xem: 2994